Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

De FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude bij de aankoop van producten via internet (niet of te weinig afdragen van invoerrechten en BTW). Ter voorkoming van strafbare feiten uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en Algemene Douanewet is deze website op bevel van de officier van justitie ontoegankelijk gemaakt.

De FIOD en het OM doen géén onderzoek naar (internet)oplichting.

De website www.superaankoop.co.nl is in het kader van het onderzoek geblokkeerd waardoor geen nieuwe producten besteld kunnen worden.

De FIOD en OM hebben geen beslag gelegd op bestelde producten. De levering van producten kan gewoon plaatsvinden.

Vragen m.b.t. bestelde producten die niet zijn ontvangen, reparaties, betalingen etc. kunnen wij niet beantwoorden. Daarvoor zult u zich moeten wenden tot het bedrijf / contactpersoon waar u de bestelling deed.

Het adres van Superaankoop dat op de website stond is:

Trifecta Master Returns 7/F

Low Block, Grand Millennium Plaza

181 Queen's Road, Central, Hong Kong

`